Hướng dẫn bán châu báu lấy cash


Cường hóa 1 lần lên +12 luôn


Tăng cấp lên từ (Cấp 1) đến (Cấp 14) sẽ bị trừ cash tùy theo cấp


[ VIP ]-vật phẩm sẽ dát vàng 999 Ngày-

Luyện hóa trang bị lên chỉ số khủng
[ Miễn Phí ]


-Tỉ lệ thành công tùy theo loại đá-
[ Kiếm Đá ]- Mua trong Webshop hoặc đi phó bản lượm được-

Nhận Max điểm Vinh dự [ Miễn Phí ]


Nước tu luyện cấp 35 với điểm kinh nghiệm khủng


[ Kiếm ]- Mua trong Webshop hoặc đi phó bản lượm được-

Lever PET được nâng lên cấp 100


Tặng bộ thẻ bài Hoàng Kim [ Miễn phí ]


[ Kiếm ]-Webshop có chức năng nhận thẻ bài Hoàng Kim-

Bán châu báu lấy cash


[ VIP ]-Tha hồ bán lấy cash nhá-